Kulturrummet Thisted

Konkurrencen, der blev vundet i samarbejdet med KPF Arkitekter i Ålborg, omhandler tilvejebringelse af et alternativt ”kulturhus”, hvor institutioner, grønne områder og byrum forbindes i en inspirerende sammenhæng.

Konkurrenceforslaget omfatter følgende hovedpunkter:

- Renovering af Thisted Bibliotek
- Opførelse af en ny musikskole i sammenhæng med Thisted Bibliotek 
- Renovering af medborgerhuset ”Plantagehuset”
- Opførelse af et nyt ungdomshus ”Urt” i sammenhæng med ”Plantagehuset”
- Opgradering af byparken ”Christiansgave” (friluftsteater, naturværksted, legeplads og park)
- Etablering af ”kulturstier” mellem de forskellige institutioner og til midtbyen gennem ”Christiansgave”.

 
  Adresse: Thisted
   
Konkurrence: 2014