Ombygning af Thy Mors Energi, Thisted

Projektet omfatter nyindretning og renovering af 3 områder i forsyningsselskabets administrationsbygning i Thisted:

- Nyindretning af forhal med 2 møderum, reception og udstillingsareal
- Indretning af kantine i tidligere skolekøkken og renovering af køkkenområdet
- Nyindretning af storkontor for fibernetafdelingen

Forhallen, der er disponeret i en vinkel omkring adgangsgården og med et vindfang i midten, er nyindrettet med et udstillingsområde udfor vindfanget og med to møderum til en ene side og et receptionsområde til den anden.

Udstillingsarealet er beliggende indenfor et cirkulært areal afgrænset af listebeklædte vægge.
Møderummene er afgrænset af lyddæmpende vægge mod foyer, men med glasovervægge for at bibeholde adgangsarealets rummelighed.
I væggen mellem foyer og møderum er indrettet et stort listebeklædt siddemodul.
Forhallen har fået nyt parketgulv og ny farvesætning, således at rummet fremstår hvidt med forskellige elementer i træ og overflader i flere blå nuancer.

Tilsvarende foyeområdet er centralt i det nye storkontor placeres et cirkulært rum til mødeaktiviteter afgrænset af lyddæmpende listebeklædte vægge.

 
  Adresse: Løvevej, Thisted
Bruttoetageareal: ca: 1000 m²
Udført: 2015