Villa på Nørremølle

Villaen er beliggende i periferien af en ny udstykning ned mod Thisted Å.

Området er udlagt med ”Amerikaner grunde”, således at alle forhaver udlægges i et sammenhængende grønt bælte.

Bygningen er tilpasset terrænet, således at bolig, carport, udhus og terrasseanlæg følger grundens relative store hældning mod sydvest.  Tilsvarende er opholdsstuen forsænket et trin i forhold til boligen i øvrigt.

Boligens opholdsrum er beliggende mod sydvest og udsigten, mens værelser er placeret i bygningens ryg mod nordvest. Loft over opholdsrum og køkken/spiserum er hævet i forhold til loft i øvrige rum, hvilket giver mulighed for sidelysindtag.

 

 
  Adresse: Nørremølle, Thisted
Bruttoetageareal: 248 m2
Opført: 2010