Proces

Vi tilbyder kompetent rådgivning inden for hele arkitektfagets bredde og har erfaringer med både planlægnings-, bygge- og designopgaver.

En bred indsigt i lokale, kulturelle og lovgivningsmæssige forhold er grundlaget for vores rådgivning.
På denne baggrund foretages en vurdering af landskabelige og bygningsmæssige muligheder set i forhold til bygherrens behov og ønsker.

Vores rådgivning er baseret på et regelsæt udarbejdet af vores brancheforening. I henhold hertil kan rådgivningen opdeles i en lang række ydelser, som bygherren kan vælge frit imellem.

Vores rådgivning kan f.eks. omfatte:

  • udarbejdelse af skitseforslag, evt. visualisering af projektet
  • udarbejdelse af projektmateriale til brug for opnåelse af byggetilladelse
  • udarbejdelse af projektmateriale til brug for indhentning af tilbud fra entreprenører
  • udarbejdelse af budgetter, evt. økonomisk styring af byggeriet - byggeledelse
  • tilsyn med byggeriet

Vi står altid gerne til rådighed for en uforpligtende snak, så du får bedre mulighed for en vurdering af, om og i hvilket omfang, du kan bruge vores rådgivning.