Drift og vedligehold – Energirådgivning

Undgå ubehagelige overraskelser, få styr på budgettet og forlæng levetiden på din bygning

Levetiden for bygninger og bygningsdele kan ofte forlænges – og totaløkonomien forbedres – såfremt der foretages en hensigtsmæssig drifts- og vedligeholdelsesindsats.

En ejendom gennemgår en række forløb i dens liv. Den bliver født på tegnebordet, bygget og beboet. Herefter begynder brugen – og dermed slitagen – af ejendommen.

Drift og vedligeholdelse er en investering i værdier, og der er mange penge at hente, hvis man griber det rigtigt an, dette gælder både for private husejere, erhvervsejendomme, bolig og andelsforeninger, boligselskaber, ejerforeninger, kommunale ejendomme osv.

Få udarbejdet Drift og vedligeholdelses planer for din bygning indeholdende:

 • Tilstandsvurdering af bygningsdele og overflader.
 • Bygningsdelskort og brugervejledninger.
 • Driftbudget og aktivitetskort over en 5 til 10 årig periode.
 • Beslutning om vedligeholdelse.

Når bygningsejeren systematisk planlægger sin bygningsvedligeholdelse opnå bl.a. følgende fordele:

 • Lave vedligeholdelsesomkostninger.
 • Problemløs drift og funktion.
 • Lang levetid for bygninger og anlæg.
 • Godt beslutningsgrundlag - ingen fejlinvesteringer.
 • Enkel og sikker planlægning med overblik over udgifterne.

I forbindelse med udarbejdelse af drift og vedligeholdelses planer tilbyder Rødbro & Frederiksen også følgende:

 • Brug af miljørigtige materialer.
 • Optimeret energibygning.
 • Projektering, udbud, indhentning af tilbud samt byggestyring i forbindelse med større ombygninger.
 • Overvågning af bygninger og gennemgang af bygninger hvert 3. år.
 • Tilkaldelse af håndværkere og tilsyn i forbindelse med mindre ombygninger.

Rødbro & Frederiksen har ekspertisen, der sikrer at projektering og byggestyring af byggeopgaver foregår planmæssigt og med en kendt økonomi.