Kirkebyggeri og restaureringer

Vore medarbejdere har gennem tidligere ansættelser opnået en bred erfaring med kirkebyggesager, både hvad angår nybyggeri og restaureringer.

Projekterne har spændt fra totale istandsættelser til sikring af konstruktioner, klassiske restaureringer og konservering af inventar til implementering af nye funktioner.

Opgaverne løses med respekt for konstruktionernes og materialernes oprindelige kvaliteter og på baggrund af grundige forundersøgelser og med afsæt i det erfaringsgrundlag og den viden, der gennem årene er oparbejdet. Vi ser det som vores primære opgave i samarbejde med de forskellige kirkekonsulenter at løse opgaverne med afsæt i det enkelte steds egne individualiteter og kvaliteter.

Ny funktionskrav indarbejdes med nænsom hensyntagen til bygningens historiske og arkitektoniske værdier.

Vores erfaring omfatter kendskab til ansøgningsprocedurer, sagsbehandling gennem de forskellige udvalg og øvrigheder, samarbejde med diverse konsulenter og finansierings- og låneprocedurer.

Vi udfører alle opgaver i tæt samarbejde med bygherren og tilbyder en stram styring af tid og økonomi.