Bygherrerådgivning

Byggeri kræver i dag fokuseret rådgivning og effektiv processtyring. Rødbro & Frederiksen er bygherrens part i projektet, og som kompetent og erfaren bygherrerådgiver tilbyder vi tryghed og sikkerhed - uanset projektets omfang og opgavens karakter.

Formålet er at sikre en optimal løsning af projektet gennem effektiv ledelse, styring og udvikling. Til den aftalte tid og den rette pris.

I forbindelse med gennemførelse af projekter i totalentreprise fører Rødbro & Frederiksen, som byherrens uafhængige rådgiver, bygherren gennem programmeringsfasen, projekteringsfasen og udførelsesfasen.

Vi udarbejder i samarbejde med bygherre en behovanalyse, som konkretiseres i en beskrivelse og evt. et skitseforslag som grundlag for afholdelse at totalentrepriseudbud/konkurrence.

netIP

Rødbro & Frederiksen har været bygherrerådgiver for netIP a/s i forbindelse med opførelsen af det nye kontordomicil på 2.800 m2, opført på Uglevej i Thisted.

Projektet blev udbudt i totalentreprise på baggrund af et skitseforslag og en detaljeret bygningsbeskrivelse.

Rødbro & Frederiksen har afholdt bygherremøder igennem hele byggefasen og ført tilsyn med totalentreprenørens arbejde for at sikre bygherren den foreskrevne kvalitet.

Luksusboliger, Kystvejen, Thisted

HBJ Projektudvikling har i 2009 opført et boligkompleks med 4 luksusejerlejligheder på Kystvejen i Thisted.

Rødbro & Fredriksen deltager som købers rådgiver og har ved ugentlige tilsyn og deltagelse i afleveringsforretninger sikret, at køber fik afleveret boligerne i den lovede kvalitet.