Planlægning

Tegnestuen tilbyder rådgivning i forbindelse med planprocesser, eksempelvis udarbejdelse af kommuneplantillæg eller lokalplaner.

Vi har en grundlæggende erfaring i at analyserer og illustrere potentialet i et område eller en grund.

Såfrem opgaven kræver specialekspertise f.eks. af en landskabs- eller restaureringsarkitekt har vi faste samarbejdspartnere i og udenfor lokalområdet.

Et planlægningsarbejde vil altid foregå i nær sammarbejde med den aktuelle kommune.

Vi lægger stor vægt på formidling og anvender visuelle værktøjer for at anskueliggøre vore tanker og idéer.