Erhvervsejendom Uglevej

Erhvervsejendommen, der er base for firmaerne Opmatic og Servisto, består af en fabrikations- og lagerhal på 1050 m² og en administrationsdel i 2 etager på 700 m². Adgang til administrationsdelen sker fra Uglevej via en sydvestvendt parkerings- og forplads gennem et markeret overdækket parti i 2 etager.
Fra hovedindgangen er via trapperum adgang til begge etager, der overordnet er ens indrettet med kontorer og møderum. Adgang til hallen sker via porte i bygningens østfacade, således at forpladsen ved administrationen er friholdt for tung kørsel. Bygningen er opført i sorte betonelementer. Som kontrast til den sorte facade er hovedindgangen og et stort facadeparti på 1. sal markeret med kobberfarvede alupartier. Tilsvarende har værn ved flugtvejstrappe fra 1. sal og halporte beklædninger i samme farve og materiale.

 
  Adresse: Uglevej, Thisted
Bruttoetageareal: 1750 m2
Opført: 2018