Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik

Tilbygningen indeholder nye lokaler til betonfabrikkens projektafdelingen.

Tilbygningen er beliggende i direkte forlængelse af den eksisterende administrationsbygning og sammenbundet med denne med en glasmellembygning.
Adgang til bygningen sker dels via mellembygningen og dels fra en ny indgang orienteret mod fabrikkens forplads.

Alle arbejdsfunktioner er placeret omkring en central akse, der løber hele vejen på langs gennem bygningen.
Fra denne akse er der udsigt gennem projektafdelingens storkontor til fabriksområdet mod vest.
En tværgående akse fra den overdækkede hovedindgang giver herudover udsigt til skovområdet syd for fabrikken.

Bygningen er opført i betonelementer med flad tagkonstruktion og forberedt på, at der kan påbygges en ekstra etage.
Disponeringen med de to vinkelrette akser opdeler både langfacaderne og gavlfacaden i to massive dele, sammenbundet med glas.
Vinduerne i betonfacaderne er placeret i vinduesbånd, men med kvadratiske vinduer som i den eksisterende administrationsbygning.

 
  Adresse: Stevnsvej, Thisted
Bruttoetageareal: 325 m2
Opført: 2017