Nytorv 6

Nytorv 6 er opført i 1907 og oprindelig anvendt som offentlig administrationsbygning.
Bygningen er opført i klassicistisk stil og facaderne er velbevarede i deres oprindelige udformning med tårnbygning, granit portal, trappeanlæg ved hovedindgangen og mønstermurværk.
Også indvendigt er en stor del af den oprindelige indretning og udsmykning bevaret.

Bygningen er i 4 etager med kælder.
Bygningen er nyindrettet med 1 bolig på hver etage. Adgang til boligerne sker via den velbevarede hall og ad den eksisterende pompøse trappe, der dog suppleres med en elevator i trappelysningen.
Nyindretning af boligerne er disponeret, således at så mange som muligt af de eksisterende overflader er genanvendt. Dette medfører, at hver bolig får helt sit eget præg.

Der indrettes udeopholdsarealer i gården, samt på altaner i forbindelse med den eksisterende flugtvejstrappe.
Kælderen anvendes til depotrum m.v.
 
  Adresse: Nytorv, Thisted
Bruttoetageareal:  828 m²
Udført: 2015