Elmelund - Virkelyst

Elmelund er et bo- og uddannelsestilbud for sentudviklede unge.
Foreningen har flere botilbud rundt om i Thisted. Den nye bygning på Hanstholmvej rummer dels Elmelunds administration og dels et stort værksted til brug for forskellige aktiviteter.

Bygningen er udformet som en stor hal med adgang til værkstedet i begge gavle.
Administrationen er placeret i hallens ene langside i facaden mod ankomstpladsen. I den anden langside er indrettet et åbent overdækket areal til brug for oplagring af materialer.

Hallen er opført som en stålrammekonstruktion med tag- og facadebeklædning i sorte stålplader i bølgeform.
Vinduerne i administrationsdelen er udformet som et langt facadebånd med sorte aluprofiler
og -fyldninger.
Adgang til bygningen er markeret med grønne partier, dels ved hovedadgangen til administrationen og dels som beklædning på de 2 porte til værkstedet.

 
  Adresse: Hanstholmvej, Thisted
Bruttoetageareal: 505 m2
Opført: 2017