Christen Kolds Plads

Cristen Kolds Plads henlå inden renoveringen som en trist p-plads med asfaltbelægning.
Pladsen, hvorfra der er adgang til både Thisted Musikteater og Odd Fellow Logen, er nu indrettet som et torv med mulighed for ophold og pladsens asfaltbelægning er udskiftet med en belægning i chaussesten tilsvarende belægningerne i kanten af Storegade.

Adgangen til Thisted Musikteater er markeret med en belægning i kvadratiske betonfliser fra Storegade og langs teatrets facade til indgangen.
Tilsvarende er adgangen til logen markeret med skråt afskårne betonfliser tilsvarende belægningen i midten af Storegade.

Mellem de 2 adgangsveje er indpasset er opholdsareal med hvide betonplinte som siddemøbler, afskærmet af et bed med træer og lamper, som via flere lysgivere oplyser både pladsen og de omgivende facader.

I pladsens østlige side er adgang til den bag ved pladsen placerede p-plads og garageanlægget i nabobygningen, ligesom der på pladsens forareal med messingsøm er markeret taxi holdepladser.

Pladsbelysning og afløbsriste er udført i rustfarvet curtainstål, hvilket spiller roligt sammen med de grå betonbelægninger.


 
  Adresse: Christen Kolds Plads, Thisted
   
Udført: 2017