Etageboliger i Roskilde

Boligbebyggelsen ”URBAN BOX HOUSE” består af 48 små boliger fordelt på to blokke i tre etager.
Alle boliger er ens og har et etageareal på 52,4 m². Konceptet er Smart, Småt og Til fornuftige penge.

For at give bebyggelsen en let karakter og skabe en sammenhæng – både visuelt og fysisk – mellem udearealerne på vest- og østsiden, er begge blokke todelte, og mellemrummene indrettet med fællesarealer. I stueetagens passager er der hovedtrapper og elevatorer og på 1. og 2. sal store terrasser med flotte udsyn over de omkringliggende arealer.
Mellem de to bygningsstænger er et grønt gårdrum blandt andet indrettet med legeplads for de mindste beboere.

Adgang til boligerne sker via brede altangange, hvilket åbner for ophold, fællesskab og spontane møder.
Bebyggelsen fremstår eksklusiv, både i kraft af opdeling og disponering af bygningskroppene i det grønne parkrum, men også i kraft af materialevalget. Primært fremstår facaderne i en mørk skærmtegl og en mørk facadeplade. For at give bebyggelsen varme og taktilitet er facader og altangange suppleret med elementer i hårdttræ, hvis glød forstærkes i mødet med facadepladen. Som bidrag til et rekreativt miljø etableres der espalier med grøn beplantning ved altangange.
Værn ved altangange og terrasser udføres i glas, så udsyn og lysindfald til boliger og altaner optimeres.

Boligen er indrettet som en toværelses bolig med opholdsrum orienteret mod altangangen, køkken, badeværelse og et værelse. Fra værelset er der i alle boliger udgang til egen altan eller hævet terrasse, så man – ud over ophold i de omkringliggende rekreative arealer og på de fælles terrasser – har mulighed for udeophold i direkte tilknytning til boligen. Boligers altaner er vest- eller østvendte med modsvarende altangangorientering, så̊ boliger og udeopholdsarealer har optimale dagslysforhold.
Ved ankomsten fra altangangen ser man gennem hele boligen og til altanen, hvilket medvirker til boligens fremtoning som lys og imødekommende med en god kontakt til de omkringliggende grønne arealer.
Boligen er indrettet med gode og lyse materialer, og med en enkel rumopdeling, hvilket gør det let at indrette sig eget hjem

 

 
  Adresse:  Eriksvej, Roskilde
Bruttoetageareal:  2.300 m2
Opført:  2018