Energipunkt Frøstrup

I forbindelse med projekt ”Mulighederne Land” blev den tidligere DLG bygning og grund i Frøstrup overtaget af Thisted Kommune med det formål at rive bygningen ned.

En gruppe borgere kæmpede imidlertid for at bevare anlæggets store lagerhal på 400 m². Hallen er opført i 1987 og i god stand, selvom de udvendige overflader er nedslidte.

Thisted Kommune har nu fra forskellige instanser skaffet ca. 5,5 mill. til etablering af ”Energipunkt Frøstrup”.  Der er ideen, at hallen og udenomsarealerne skal anvendes til opstilling, afprøvning og udstilling for forskellige alternative energianlæg. Der er p.t. planer om etablering af et jordvarmeanlæg, et solcelleanlæg og en vindturbine.

Hallen med dens store volumen, robuste overflader og store porte er som født til formålet, da det er muligt at køre ind i hallen med endog store maskiner.

Renoveringen af hallen omfatter behandling af taget og udskiftning af facadebeklædningen til nye sorte metalbølgeplader.

Endvidere råindretning af rummet i udstillingsøjemed.

På grundens sydlige del anlægges forskellige sportsfaciliteter, bl.a. en multibane til forskellige boldspil.

 
  Adresse:  Storkevej, Frøstrup
Bruttoetageareal:  400 m2
Udført  2014