Tilbygning til Rævebakken, Vildsund

I forlængelse af kommunesammenlægningen besluttede Thisted Kommune at etablere nye velfærdsfaciliteter for hele vej- og driftsafdelingen i forbindelse med materialeoplagspladsen i Vildsund.

De tidligere personalerum, der var placeret i en tilbygning på gavlen af en stor værkstedshal, blev ombygget til omklædning og bad for 50 mænd og 10 kvinder.

I forlængelse heraf og i samme udformning er opført en ny kantine og administration.

Den nye tilbygning er opført med facader i røde teglsten og tagbeklædning i grå eternit som den eksisterende bygning.

Ved valg af indvendige overflader er taget hensyn, at færdsel kan ske i udefodtøj. Alle gulve er klinkebelagte og lofter er udført i lyddæmpende plader.
 
 Adresse:Rævebakken, Vildsund
Bruttoetageareal:Tilbygning: 200m2
Ombygning:
160 m2
Opført:2010