Udvidelse af Bofællesskabet Drengshøj for Thisted Kommune

Byggeriet, der er et bofællesskab for 10 unge handicappede, opføres i forbindelse med et eksisterende bofællesskab.

Bebyggelsen er udformet som et firelænget anlæg omkring et gårdrum. De tre længer rummer boligerne, mens den fjerde længe er et fælleshus med fælles køkken-, spise-, opholds- og aktivitetsrum. 

Byggeriet opføres med facader i røde teglsten og tage med listepaptækning som det tidligere opførte bofællesskab. 

Bebyggelsen opføres som klasse 2 byggeri med mulighed for opgradering til klasse 1 ved komplimentering med alternativ energi.


 
  Adresse: Drengshøj, Thisted
Bruttoetageareal: 800 m2 bolig- og fællesareal

98 m2 carport / udhus
Opført: 2010 - 2011