Thisted Rådhus

Thisted Rådhus er tegnet af arkitektfirma Friis og Moltke og opført i 1978

Bygningen består af 2 parallelle murede fløje, der er bundet samme af en transparent mellembygning, der før ombygningen alene fungerede som foyer.

Ved ombygningen blev den sydlige del af forhallen skilt fra den nordlige med en glasvæg. Den sydlige del rummer nu den offentlige del af kommunens Borgerservice.

Ombygningen omfattede tillige nye glasvægge omkring gangbro på 1. sal over foyeren, således at denne kan anvendes til uformelle møder, indretning af nyt erhvervskontor i tidligere maskinstue og totalrenovering af kantine og køkken.

Langs hele kantinens vestfacade er opført en tilbygning, friholdt af den eksisterende facade af et glasbånd i sider og over tag. Den nye facade er udført i glas, således at den tidligere noget mørke kantine har fået mere dagslystilførsel.

Kantinen er totalrenoveret på alle overflader, bl.a. er det tidligere tæppestof erstattet af et trægulv i eg og alle vægge er blevet vandskurede og hvidmalede.

 

 
  Adresse: Asylgade, Thisted
Bruttoetageareal:

Forhal   320 m2

Kantine 330 m2

 

Udført:
2013