Thisted El-forretning

Thisted El-forretning kan ved sin position på et hjørne ved den indre ringvej og en af udfaldsvejene fra Thisted promovere sig af den synlige placering.

Før ombygningen bestod byggeriet af et tidligere parcelhus med en tilbygget butik og nogle bagvedliggende lagerbygninger. Ved om- og tilbygningen er tilstræbt, at få hele facaden mod omgivelserne til at fremtræde som én sammenhængende butiksfacade.

Den eksisterende butik udvides med 83 m2 og udføres med en facade med høje smalle vinduer egnet for udstilling af belysningsarmaturer.

Tilbygningen udføres i hvidt vandskuret murværk. Facaden ved den tidligere bolig, nu indeholdende administrationslokaler for virksomheden, ombygges, så den får samme bygningsmæssige udtryk og indgår i en helhed med butiksfacaden.

 
  Adresse: Winthersmøllevej, Thisted
Bruttoetageareal:

Tilbygning 83 m2

Ombygning 182 m²

 

Udført: 2011