Referenceliste | Villaer
 

Tilbygning villa Søndre Thorstedvej | Thisted | 57 m² | 2018

Villa Hegnet | Nors | 253 m² | 2018

Villa Skyumvej | Thisted | 311 m² | 2018

Villa Hegnet | Nors | 219 m² | 2018

Om- og tilbygning bolig landejendom Gærupør | Snedsted | 2018

Villa Islandsstræde | Thisted | 187 m² | 2018

Villa Strandfogedvej | Klitmøller | 178 m² | 2017

Villa Tviskær | Thisted | 232 m² | 2017

Villa Frugthaven | Thisted | 165 m² | 2017

Villa Nørremølle | Thisted | 196 m² | 2016

Villa Gadekæret | Sennels | 175 m² | 2015

Villa Hovsørvej | Thisted | 235 m² | 2015

Tilbygning bolig landejendom og opførelse af ny lade | Frøstrup | 126/130 m² | 2015

Ny 1.sal og ombygning af stueplan Spangbergsvej | Thisted | 111/115 m² | 2015

Indretning af tagetage Bjerrevej | Hanstholm | 130 m² | 2014

Villa Svankjærvej | Snedsted | 275 m² | 2013

Tilbygning Kirkebyvej | Nors | 55 m² | 2012

Til- og ombygning Gyvelvej | Thisted | tilb.44 m²/omb.184 m² | 2012

Villa Hovedgaden | Snedsted | 162 m² | 2011

Villa Baunhøj | Thisted | 240 m² | 2011

Villa Myntevej | Thisted | 245 m² | 2011

Ombygning villa Solhøjvej | Thisted | 150 m² | 2011

Stuehus og udbygninger Neder Hjerkvej | Salling | 600 m² | 2011

Ombygning villa Thorhaugevej | Sennels | 450 m² | 2011

Villa Klosterenden | Sennels | 248 m² | 2011

Ombygning villa Johnsens Allé | Thisted | 295 m² | 2010

Stuehus Bromøllevej | Skovsted | 420 m² | Idéoplæg 2010

Villa Østerbyvej | Sennels | 290 m² | 2010

Villa Nørremølle | Thisted | 248 m² | 2010

Villa Vildsundvej | Snedsted | 240 m² | 2009

Til- og ombygning af landejendom Skyumvej | Snedsted | 375 m² | 2009

Villa Lavendelvej | Thisted | 375 m² | 2009

Villa Smed Søes Vej | Øster Vandet | 166 m² | 2008

Villa Forsythiavej | Thisted | 300 m² | 2008

Ombygning villa Johnsens Allé | Thisted | 233 m² | 2008

Villa Nellikevej | Nors | 183 m² | 2008

Villa Lavendelvej | Thisted | 220 m² | 2008

Landejendom Lyngevej | Frøstrup | 347 m² | 2007