Referenceliste | Undervisning/Institutioner
 

Brombærhaven | Tilbygning Børnehaven Brombærhaven | Thisted | 62 m² | 2017

Thisted Kommune | Tilbygning Sjørring Børnehus | Sjørring | 100 m² | 2017

Elmelund | Ny administration og produktionshal Hanstholmvej | Thisted | 505 m² | 2017

EUC Nordvest | Tekniks Gymnasium | Thisted | Udbudsmateriale for rådgiverkonkurrence 2015

EUC Nordvest | Demostrations- og udstillingshal Ærøvej | Thyborøn | 105 m² |2015

Munkegården | Indretning af Tandlægeklinik Østerbakken | Thisted | 209 m² |2014

Vejlernes Friplejehjem | Vesløs | 1960 m² | Idéoplæg 2014

Bofællesskabet Algade | Til- og ombygning af køkkken/spiserum m.v.| Koldby | Ca. 200 m² | 2014

Bygherrerådgivning | Den Selvejende institution Kollegiet | Kollegiet Rotunden | Thisted | 2013

Thisted Kommune | Til- og ombygning bofællesskab Kronborgvej | Thisted | tilb.194 m²/omb.336 m² | 2012

Espersens Børnehave | Til- og ombygning vuggestue Kronborgvej | Thisted | 445 m² | 2011

Thisted Kommune | Ombygning stationsbygning - stillested hjemmeplejen | Nors | 200 m² | 2011

Thy Værkstedet | Ombygning af kontorlokaler Kronborgvej | Thisted | 160 m² | 2010

Ejendomsselskabet Thy | Indretning behandlerhus | Thisted | 365 m² | Idéoplæg 2010

Børnehaven Rolighed | Tilbygning Børnehaven Rolighed | Thisted | 590 m² | Idéoplæg 2010

E. Bodilsen Totalbyg | Ombygning Højtoftecenteret Thylandsvej | Thisted | 3475 m² | 2010

Rolighedsskolen | Tilbygning SFO Kastanievej | Thisted | 157 m² | 2009

Sjørringvold Efterskole | Undervisnings- og værkstedsbygning Vorupørvej | Sjørring | 560 m² | 2008