Referenceliste | Erhverv
 

Thisted Varmeforsyning | Ny geotermibygning Uglevej | Thisted | 201 m² | 2018

Synoptik | Udvidelse og ombygning af butik Store Torv | Thisted | tilb.75m²/omb.87 m² | 2018

AR Tranberg | Ny lagerhal Høgevej | Thisted | 800 m² | 2018

Falck og Nordjyllands Beredskab | Ombygning for nyt fælles domicil Falkevej | Thisted | Ca. 2100 m² | 2018

Nyt domicil Opmatic og Servisto | Uglevej | Thisted | 1750 m² | 2018

DAI | Ny produktionsbygning Falkevej | Thisted | 1146 m² | 2018

Thy Mors Energi | Ombygning kontorer | Thisted | Ca. 780 m² | 2018

Thy Mors Energi | Ombygning foyer, køkken/kantine og kontorer | Nykøbing | Ca. 950 m² | 2018

TCT | Tilbygning til administrationsbygning | Stevnsvej | Thisted | 325 m² | 2017

Thisted Spildevand | Ombygning og tilbygning velfærdsrum Strandvejen | Thisted | 55 m² | 2017

Hama | Tilbygning lagerhal Ringvejen | Nykøbing | 635 m² | 2017

XL BYG | Ny farvesætning af facader byggecenter Tigervej | Thisted | 2017

Indretning af ny butik i eksisterende værksted Industrivej | Thisted | 400 m² | 2016

Sparekassen Thy | Indretning af nye lokaler 1. og 2. sal Store Torv | Thisted | Ca. 225 m² | 2016

UJS Biler | Ny udstilling Tigervej | Thisted | 1135 m² | 2016

Sundhedshuset Thy | Indretning af tandlægeklinik m.v. Tigervej | Thisted | 953 m² | 2016

Sparekassen Thy | Indretning af ny afdeling Bredgade | Ulfborg | 224 m² | 2015

Brandt Revision | Farvesætning af facadekompleks | Thisted | 2015

Thy Mors Energi | Ombygning foyer, køkken/kantine og kontorer | Thisted | Ca. 900 m² | 2014

Kapema | Erhvervsbyggeri Fabriksvej | Thisted | 2155 m² | 2014

Thisted Motor Compagni | Udvidelse af udstilling Løvevej | Thisted | 140 m² | 2013

Nybolig | Udvidelse af salgskontore Håndværkertorv | Thisted | 25 m² | 2013

Kellpo | Indretning af kontorlokaler Vilhelmsborgvej | Thisted | 320 m² | 2013

Indretning af restaurant i tidligere posthus Jernbanegade | Thisted | 610 m² | 2013

Udvidelse af motionscenter Jernbanegade | Thisted | 150 m² | 2013

Thisted Vand | Indretning af projektafdeling i tagetage Tigervej | Thisted | 142 m² | 2012

Malle Invenst | Indretning af 3 butikker | Thisted | 4300 m² | 2012

Tican a.m.b.a | Renovering af administration | Thisted | 600 m² | 2011

Salon Mr. & Mrs. | Indretning af salon i Storegade | Thisted | 155 m² | 2011

Thisted El-forretning | Om- og tilbygning butik | Thisted | 550 m² | 2011

Dahl Engineering | Tilbygning til fabrik | Thisted | 450 m² | 2010

Novatech | Ombygning | Polen | 306 m² | 2010

Sparekassen Thy | Etablering af elevator | Thisted | 2010

netIP | Nyt domicil Uglevej | Thisted | 2800 m² | 2010

Østerild Fjernvarme | Tilbygning til Østerild Fjernvarme Hedevej | Østerild | 600 m² | 2009

Dagli’Brugsen | Tilbygning Dagli’Brugsen Søndergade | Frøstrup | 270 m² | 2009

Kellpo | Ombygning Erhvervcenter Vilhelmsborg | Thisted | 7100 m² | 2009 og løbende

Thisted Kommune | Tilbygning personalerum Rævebakken | Vildsund | 400 m² | 2009

Lemvig-Müller | Indretning af nyt kontor i lagerhal Vilhelmsborgvej | Thisted | 60 m² | 2009

XY Energi | Ombygning af butik Østerbakken | Thisted | 290 m² | 2009

Clips | Ombygning af Østerbakken | Thisted | 220 m² | 2008

Ejendomsselskabet L. Handest | Udvidelse af butik Karetmagervej | Thisted | 255 m² | 2008

Nordpres | Bådehal ved Synopalhavn | Thisted | 1500 m² | Idéoplæg 2008

LDC | Til- og ombygning Vestergade | Thisted | 810 m² | 2008