Espersens Børnehus

Projektet omhandler en total ombygning af vuggestuedelen i Espersens Børnehave, samt en mindre tilbygning og etablering af et overdækket areal for udesovepladser.
Vuggestuen er nyindrettet med to grupperum og et stort fællesrum med køkken, spiseområde, mødeareal og depot. Toilet/puslerummet og gangarealet er totalrenoveret. Gangen blev tilført opholds/oplevelseselementer som en indbygget huleniche og små glasoverdækkede ”skattehuller” i gulvet.
Over grupperummene er indbygget nye ovenlys, således at der tilføres dagslys til de inderste dele af lokalerne, herunder til separat indrettede legerum mellem grupperummene.
Hele vuggestuen har fået ny farvesætning og legepladsen er nyindrettet med forældrefremstillede trælegeredskaber og en sansehave.
I forbindelse med ombygningen blev hele vuggestuen efterisoleret og tagkonstruktionen renoveret.

 
  Adresse: Kronborgvej, Thisted

Bruttoetageareal: 

 

Tilbygning: 65 m2

Ombygning: 327 m2

 

Udført:

 

2012