Hanherred Fritidscenter - Nyt motionscenter

Han Herreders Fritidscenter består i dag af 2 sportshallen, en svømmehal og et vandrehjem. På og under en tidligere scene i den ældste af sportshallerne er indrettet et motions- og et spindingsrum, men pladsforholdene her er meget trange.

Fritidscentret ønsker derfor at opføre et nyt tidssvarende motionscenter.

Det nye motionscenter placeres foran og i forbindelse med svømmehallen, således at der kan etableres fælles indgang og omklædnings- og badefaciliteter.

Den nuværende uopvarmede og uisolerede gang mellem svømmehallen og centerhallen fjernes og erstattes af et isoleret og opvarmet rum, hvilket giver mulighed for at åbne op mod cafeteriet i centerhallen og indrette integrerede opholdsfunktioner i gangarealet.

Tilsvarende erstattes det nuværende uisolerede råglasparti i svømmehallen med nye isolerede ruder, således at der fra det nye motionsrum bliver mulighed for indblik i svømmehallen og at denne får tilført dagslys.

Det nye motionscenter har et samlet areal på xx m² og indrettes med et motions-, et spindings- og et massagerum.

Bygningen opføres i gule teglsten og får store vinduespartier mod vest og nord. Lofter udføres i gipshelplader med akustisk regulering i opholdsrum og værelser eller i hvidmalede Rockfon-plader.

Mod vest udfor køkkenet og mod syd udfor spisepladsen anlægges store delvist overdækkede terrasser. Til begge terrasser er adgang fra boligen gennem store skydedøre, således at der skabes en tæt forbindelse mellem inde- og udearealer.

Der opføres en åben carport udfor adgangen til boligen. Carporten udføres i samme materialer som boligen. 

 
  Adresse: Brøndumvej, Fjerritslev
Bruttoetageareal: Tilbygning: 450 m2
og renovering

 

 

Ideoplæg