Ombygning af Højtoftecentret, Thisted

Byggeopgaven omhandlede ombygning af kælder og stueplan af det tidligere plejehjem ”Højtoftecentret”.
Bygningens 1. sal var tidligere ombygget til at huse sekretariatet for Sygehus Nord.
Opgaven blev udført som arkitektrådgivning for Bodilsen Totalbyg a/s i totalentreprise.

Kælder og stueplan blev nyindrettet med lokaler for Distriktspsykiatrien ved Sygehus Nord og hotel for gæstepersonale ved Sygehus Nord.
Adgang til begge funktioner sker via en fælles hovedindgang/reception.
På den ene side af receptionen ligger psykiatrien, der er opbygget omkring 2 lange gangforløb, det ene med kontorer på begge sider og det andet med kontoret på en side.
På den anden side af receptionen ligger hospitalshotellet opbygget omkring et internt gårdrum.

For at opnå overskuelighed i komplekset og give liv til de monotone rumforløb, har hver af de 4 gange på den ene vægside fået en markeringsfarve, henholdsvis dæmpet gul, støvgrøn, støvblå og italiensk rød.

I psykiatridelen er gangens forløb brudt ved på den ene side at indskyde små opholds- og arkivlommer, der giver dagslys til gangarealet. 

Centralt i bygningen er placeret en kantine og store og små undervisnings- og møderum.

Kælderen anvendes til personalerum, arkiv og depot.

 
  Adresse: Thylandsvej, Thisted
Bruttoetageareal: 3475 m2
Udført: 2010