Ombygning af Novatech, Polen

Novatech, der producerer stålkonstruktioner, består en stor produktionshal på 8000 m², samt flere mindre haller.

Opgavens formål, var at indrette en ny administration samt kantine, undervisnings- og mødelokaler i en nuværende fabrikationshal i 3 etager.

Det var bygherrens ønske, at facaden havde et visionært og synligt udtryk.

Da virksomheden arbejder med stål foreslås facaden mod ankomstvejen forsynet med en stor delvis perforeret stålskærm udfor 1. og 2. sal. Skærmen udføres i enten cortenstål eller i galvaniseret stål.

Facadekomplekset i øvrigt foreslås isoleret/beklædt udvendigt med batts og indfarvet puds. For ikke at berøre de bærende konstruktioner bevares de eksisterende vindueshuller, dog sammenlægges og udvides vinduerne i skærmområdet.

Der etableres nyt vindfang i glas, der bryder facaden i stueplan.

 
  Adresse: Orzesze, Polen
Areal tilbygning: 306 m2
Opført: Projektering pågår