Butikscenter Tigervej

Bygningsanlægget, der tidligere har rummet Hellesens Batterifabrik, består at en tidligere fabrikshal på godt 4.000 m² og en administrationsbygning på knap 1.000 m². Den tidligere fabrikshal anvendes nu til butikker.

Hallen er opdelt i 4 lige store skiver, således at de 4 butikker alle har facader mod ankomstfacaden mod vest og indlast til lager gennem store porte via facaden på bygningens bagside mod øst. Den tidligere administrationsbygning er indrettet med store og mindre kontorer, der anvendes til forskellige formål.

Hele butiksdelen, der før ombygningen fremstod i rødt murværk med kun få vinduer og døre, er beklædt med sortmalede metalbølgeplader.

Adgangsfacaden mod p-pladsen er udformet som et stort vinduesparti, hvor de 4 butiksindgange markerer sig som 4 fremtrukne hvide kasser. Den tidligere blå facadebeklædning på administrationsbygningen er blevet udskiftet med en ny glat facadebeklædning i samme sorte farve som på butiksdelen, samtidig med at den overdækkede indgang til kontorlokalerne er blevet renoveret.

 
  Adresse: Tigervej, Thisted
Bruttoetageareal: 4100 m2
Udført: 2010 - 2013