Om- og tilbygning af Storegade 23, Thisted

Bygningsanlægget består af det eksisterende forhus i 2½ etage og en ny sidebygning i 3 etager.

Stueplan nyindrettes med 1 eller 2 butikker, mens der på hver af etagerne i det eksisterende hus og i tilbygningen indrettes 2 boliger. Adgang til de 4 boliger sker via ny hovedtrappe/elevator fra torvepladsen.

Alle boliger forsynes med en stor altan mod sydøst, hvorfra der er vid udsigt over Thisted Havn.

Desuden indrettes en tagterrasse mod vest i 1. sal højde bag tilbygningen.

Anlægget fremstår efter renoveringen i hvidt vandskuret murværk og med facadepartier i sort alu.

Værn ved altaner udføres i lamineret glas, således at udsigten fra boligerne bevares. 

 
  Adresse: Storegade, Thisted
Bruttoetageareal:

Ombygning: 290 m2

Tilbygning: 290 m²

 

Udført:

 

2010