Urtehaven

I et nyt boligområde i den østlige del af Thisted og med udsigt over fjorden og det smukke landskab opføres en tæt/lav bebyggelse med 21 boliger på hver 108 m².

Boligerne opføres i én etage og udlægges i 6 klynger på et mod sydøst let skrånende grundareal. Alle boliger er orienteret mod syd - mod solen og mod udsigten.
Adgang til bebyggelsen sker fra Vestergårdsvej via en centralt placeret lukket vej.
Parallelt med adgangsvejen placeres carporte og parkeringspladser, således at der kan parkeres tæt på egen indgang.
Arealet udstykkes med grunde på mellem 180 og 325 m². Boligerne placeres tæt på adgangsstien, således at der bliver en lille forhave ved hovedindgang og en større have og terrasse på havesiden mod syd.
De enkelte parceller adskilles af en hækbeplantning.

Boligerne opføres med ydervægge i grå teglsten og med træbeklædte partier omkring vinduerne på sydfacaden. Tage udføres let skrånende og beklædtes med pap.
Lofterne i boligen følger taghældningen, således at boligen åbner sig mod haven og udsigten.

Boligerne har et stort integreret køkken/spise/opholdsrum og kan indrettes med 2 eller 3 værelser.
 
  Adresse: Urtehaven
Bruttoetageareal: 21 boliger á 108 m2
Opført: Opført / Under opførelse