Nors Præstegård

Den nye præstebolig erstatter en præstegård fra 1800-tallet, som det på grund af standen ikke har været muligt at renovere.

I 2009 er der omkring gårdrummet  - ved den gamle præstegård -  opført en sognegård og en garagebygning i moderne stil med facader i grådæmpede teglsten og tagbeklædning i zink.

Den nye præstegård opføres i samme formsprog og samme udvendige materialer som sognegården.

Facaden mod gårdrummet udføres endvidere med en facadeudformning, så sognegården og den nye præstebolig udgør en enhed. Facaden mod kirken og haven udføres med en stor overdækket terrasse, afskærmet af en lav hegnsmur, for at afskærme bolig og terrasse fra kirkegården. I de 2 gavle indpasses 2 mørke træpartier i vinduesfacaderne for at give lidt farve og liv til det grå udtryk.

Den nye præstegård indrettes med en præstebolig i den vestlige del og administrative lokaler i den østlige del.

Lofterne i bygningen følger i nogen grad tagfladen, hvilket giver rummelighed til opholdsrum og værelser og mulighed for via ovenlys at give lysindfald langs loftsfladerne 

 

 
  Adresse: Hindingvej, Thisted
Bruttoetageareal: 244 m2
Opført: 2014