Sommerhus i Klitmøller

Sommerhuset er opført i et lyngbeplantet klitområde med vid udsigt over et fredet areal til Vesterhavet.

Bygningen er udlagt således at tag og terrændæk ved hjælp af en gennemgående trappegang følger terrænets fald mod øst. 

Mod udsigten mod nord er facadeflugten forskudt, hvilket giver mulighed for at etablere hjørneglaspartier og optimal udsigt fra opholdsrum, køkken/spiserum og soverum.

Bygningen er mod øst, syd og vest omkranset af en sammenhængende terrasse, der som huset følger terrænet. Mod vest er en stor indbygget terrasse, der giver gode muligheder for læ og eftermiddags/aftensol.

Materialevalget er afpasset efter naturens farver. Ydervægge er sandfarvede teglsten med fuge i samme farve som stenene, facadepartier og stern er i antracitfarvet aluminium og tagbeklædning er sort listepaptækning.


 
  Adresse: Nordvestbak, Klitmøller
Bruttoetageareal: 150 m2
Opført: 2009