Villa på Nellikevej

Huset er opført i et ældre parcelhuskvarter i Nors.

Huset, der er et længehus med en integreret dobbeltgarage i enden, er disponeret med en børne- og forældreafdeling på hver side af de fælles opholdsrum.

Opholdsrummene er placeret på tværs i bygningen, således at der er udsyn til både adgangsvej mod vest og de åbne marker mod øst.

Udfor opholdsrummet er bygningen forsynet med en vinkel og planmæssigt forskudt, hvilket giver mulighed for etablering af overdækkede og læfyldte udeopholdsarealer på begge sider af bygningen.

Bygningen er opført med ydervægge i hvidt vandskuret murværk, med tagbeklædning af sort listepaptækning og med facadepartier i antracitfarvet aluminium og glas.

 
  Adresse: Nellikevej, Nors
Bruttoetageareal: 183 m2
Opført: 2008