Villa på Lavendelvej

Huset, der er opført i et nyt parcelhuskvarter i Thisted østby, er beliggende på en sydvendt kystskrænt med vid udsigt over Limfjorden og Thisted by.

Alle bygningens rum er orienteret mod solen og udsigten mod syd, hvilket bygningsmæssigt giver sig udtryk i en lukket facade mod nord og en åben facade med meget glas mod syd.

På grund af den unikke udsigt er både opholdsrum og køkken/spiserum placeret i tagetagen.

På 3 sider er bygningen forsynet med en altangang, således at der er gode udeopholdsmuligheder i forbindelse med opholdsrummene i tagetagen. Døre til terrasse og altan er udført primært som store skydedørspartier.

Bygningen er opført med ydervægge i hvidt vandskuret murværk med enkelte træpartier i mahogni.

Tagbeklædning er sort listepaptækning og facadepartier er i aluminium.

Altangang og udvendig trappe er udført i galvaniseret stål.


 
  Adresse: Lavendelvej, Thisted
Bruttoetageareal: 220 m2
Opført: 2008