Inspiration

Ideer kommer ikke ud af den blå luft. Ideer kommer af alle de ting, vi møder i vores dagligdag, og det er alle de daglige indtryk, der giver inspiration til at tænke nyt og forfine.

Den verden, der omgiver os, er en uudtømmelig kilde til inspiration, og så kan inspirationen komme fra en smuk bygning, et spændende landskab eller noget helt andet.

Konkret prøver vi blandt andet at hente inspiration og nytænkning gennem studieture, kurser og gennem involverende og tværfaglige samarbejdsformer.

Vi forsøger at skabe en værdibaseret og udviklende arbejdsplads, hvor vi via gensidig inspiration kan skabe nye synteser og dermed fornyelser i vores bygningsudtryk.