Udvendig renovering af Den gamle Toldbod i Thisted

Den Gamle Toldbod i Thisted er opført i 1885 og er en af Thisteds mest bevaringsværdige bygninger.
Bygningen er opført i typisk klassicistisk byggestil og fremstår i dag i næsten samme udformning som på opførelsestidspunktet.

I april 2019 overtog Sparekassen Thy ejendommen, der i dag rummer sparekassens erhvervsafdeling.
Ejendommen er flere gange renoveret indvendigt, men bygningen var ved overtagelsen stærkt nedslidt på klimaskærmen.
Ved overtagelsen igangsatte sparekassen en total udvendig renovering omfattende udskiftning af ovenlys, vinduer, tagrender, nedløb m.v. samt renovering af teglstensfacaderne.

Bygningen er opført af røde blødstrøgne teglsten i ”svensk format”, hvilke er en del større end sten i dansk normalformat. Herudover er anvendt en halv snes specialsten på gesimser, sokler, fyldninger og rammer omkring vinduer.
Ved renovering af facademurværket blev facaderne afrenset, beskadigede sten udskiftet og hele bygningen fuget om.
Alle vinduer er udskiftet med nye trævinduer med samme opsprosning som de oprindelige.
Vinduer og døre var oprindeligt mørkmalede, hvilken fremgår af gamle sort/hvide fotos, men den oprindelige farve kunne ikke opspores, da alle vinduer var udskiftet over tid.
Efter afsætning af forskellige farveprøver blev valgt en ny mørk rødbrun vinduesfarve.
Glasskydedør med glasoverparti ved hovedindgang og træfyldningsporten til gårdrummet er genanvendt.

Tagrender og nedløb er udskiftet med nye i kobber. Endvidere er den gamle skiferafdækning på gesims udskiftet med en ny kobberafdækning.
Det eksisterende ur på tårnet over hovedindgangen og de 2 keramikudsmykninger på facaden mod Toldbodgade er bevarede.

 

 

 
  Adresse: Grydetorv 32, Thisted
   
Ombygning: 2019