Tilbygning til netIP a/s, Uglevej 3, Thisted

Projektet omfatter tilbygning til den eksisterende administrationsbygning på 2 positioner:
- Tilbygning ved eksisterende sydfløj på 543 m² indeholdende et auditorie med plads til 260 personer, samt foyer, garderobe og toiletter.
- Tilbygning ved eksisterende østfløj på 717 m² i stueplan og på 1. sal indrettet med kontorer og møderum.
.
Begge tilbygninger udføres i formsprog som den eksisterende bygning med facader i sorte betonelemeneter og med kompletterende bygningsdele i sort aluminium.
Tilsvarende sammenkobles begge tilbygninger til den eksisterende bygning med 2 glaspartier tilsvarende de eksisterende partier ved hovedindgang og trapperum.

Adgang til auditoriet sker dels via en ny hovedindgang fra bygningens p-plads og dels via en gangbro over den ny foyer fra den eksisterende bygnings 1. sal, hvor konference- og møderum er placeret.
Auditoriet er udformet som et stort åbent rum, hvor siddepladserne er placeret på et stort fritstående element, der skråner fra ankomstarealet ned mod storskærmen på sydgavlen.
Begge rummets langfacader (mod ankomstarealet) mod øst og (mod den østlige adgangsvej til Thisted Midtby) mod vest er udformet med store glaspartier, der giver indblik til auditoriet med det store ”siddemøbel” malet i net-IP’s orange logofarve.
Rummets øvrige overflader er neutrale i grå og sorte nuancer.

 
  Adresse: Uglevej 3, Thisted
Bruttoetageareal: 1977 m2
Tilbygning: 2020