Ny produktionsbygning for Dansk Anodiserings Industri DAI

Produktionsbygningen består at to sammenbyggede produktionshaller i højde henholdsvis 6 og 4,5 m. Hallerne er visuelt adskilt med glaspartier på sammenbygningspunkterne.
I den ene hal langs facaden mod adgangsvejen er disponeret et personaleområde med spiserum, omklædning og bad.

Bygningen er opført som en stålramme konstruktion med facadebeklædning i sorte stålplader.
Foran indgangspartiet er et overdækket parti beklædt med røde stålplader.
Tilsvarende er alle porte beklædt med røde stålplader for at markere adgangspunkterne og give liv til facaden.

 
  Adresse: Falkevej, Thisted
Bruttoetageareal: 1146 m2 
Opført: 2018